Községünk
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra

Fotóalbumok - Videók

 

» Testületi ülések

    
2013.04.11.
    
1. Bonyhád Városi Rendőrkapitányság 2012.évi munkájáról való beszámoló
2.
Civil szervezetek beszámolója
3. A polgármester jelentése a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között eltelt időszakról
4. Szociális Alapszolgáltatási Központként működő Gondozási Központ 2013.évi költségvetése
5. Posta bérleti díj szerződés megtárgyalása
6. Gastrofood Kft szerződésének megtárgyalása
7. Óvodai beíratás meghatározása
8. Polgármester cafetéria juttatása
9. Rendezési terv módosítása
10. Alisca Terra Kft-vel kötendő monitoring kutakra vonatkozó megállapodás
11. A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet, valamint a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása
12. Törvényességi felhívás megtárgyalása
13. Egyebek
a. BM óvoda felújítási pályázat
b. Autóbuszgarázs építése az autóbusz-fordulóban (438. hrsz)
c. Helyi védelem levétele Vörösmarty utca 6.
d. Füredi Jánosné ingatlan felajánlása
e. Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületének kérelme
f. Cikói római katolikus templom külső megvilágítása és a hősi emlékműnél
örökmécses elhelyezése
Zárt ülés:
14. Átmeneti segélyek elbírálása