Községünk
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra

Fotóalbumok - Videók

 

» Testületi ülések

    
2014.02.12.
    
N.E.
A polgármester jelentése a lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról, valamint a két ülés között eltelt időszakról
1.
Civil szervezetek beszámolója
2.
2.1
2.2
3.
4.
Óvoda felújítására kiirt pályázat beadása
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Egyebek
11.
Kérdések, interpellációk
12.
Zárt ülés:
12.1
Segélyek elbírálása