Községünk
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra

Fotóalbumok - Videók

 

» Testületi ülések

    
2018.11.21.
    
N.e. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között eltelt időszakról
1.
Óvoda pedagógiai programjának, SZMSZ-ének, házirendjének véleményezése
2.
Karácsonyi támogatás megtárgyalása
3.
Jutalmak megállapítása
4.
Kajtár Gábor első lakáshoz jutók kérelme
5.
6.
 
 
7.
Egyebek
8.
Kérdések, interpellációk
9.
Zárt ülés